Monthly Archives: Czerwiec 2016

Kurs przygotowujący do matury prosto z Oxfordu  

Pośród wielu publikacji, poświęconych zagadnieniu samodzielnego przygotowywania się do matury, specjalną uwagę zwraca książka oxford matura trainer. Miałem okazję testować tę publikację i muszę przyznać, że już dawno nie widziałem tak dobrze skomponowanego repetytorium dla uczniów przygotowujących się do matury.

Wielką zaletą książki jest jej układ: materiał został podzielony na poszczególne bloki tematyczne, które zawierają nie tylko jasny i zrozumiały wykład poszczególnych zagadnień, ale także różnego rodzaju testy i pożyteczne wskazówki, które bardzo pomagają w opanowaniu materiału. Nie jest to więc jeden z tych standardowych podręczników przygotowujących do matury, które niemal w całości składają się z suchego wykładu ewentualnie urozmaiconego jakimiś belferskimi poradami, które ostatecznie i tak okazują się do niczego nie przydatne. Oxford matura trainer jest podręcznikiem, który od początku do końca został sprofilowany pod potrzeby ucznia; jedynym celem, jaki przyświecał autorom, była jak najefektywniejsza nauka.

Jest to widoczne w wielu różnych elementach, od układu treści przez sam sposób stawiania zagadnień. Co więcej, funkcja samej książki wykracza daleko poza samo przygotowanie do egzaminu maturalnego: czytając tę publikację uczeń nie tylko pozna wiele dodatkowych informacji, ale także będzie mógł rozwinąć jego własne zainteresowanie. Istotną częścią kursu matura trainer jest platforma online, poprzez którą można rozwiązywać zadania zawarte w książce. Sam podręcznik został skonstruowany w taki sposób, aby uczeń mógł opanować możliwie jak największą ilość w wiedzy w jak najkrótszym czasie. Zamiast więc rozwlekłych testów, sprawdzających wiedzę, podręcznik oferuje liczne mniejsze testy, niestandardowe ćwiczenia oraz różne inne techniki, które pozwalają na efektywniejsze przyswojenie materiału, niż ma to miejsce w przypadku korzystania ze standardowych książek tego rodzaju. Oxford matura trainer nie jest czymś w rodzaju dodatkowego narzędzia, które ma jedynie wspomagać proces uczenia się do matury. Autorzy wykorzystali zarówno potencjał tradycyjnych podręczników w formie książki, jak i możliwości, jakie dają komputery oraz internet. Z tej kompilacji powstał kompletny, wielowymiarowy kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego. Pod tym względem, omawiana publikacja jest bezkonkurencyjna na polskim rynku.

Share This:

Chemia na maturze: co trzeba wiedzieć?  

Jak wiadomo, chemia jest jednym z najtrudniejszych przedmiotów, jakich naucza się w liceach. Oczywiście, istnieje pewna grupa uczniów, którzy są obdarzeni naturalnymi zdolnościami w tym kierunku, jednak dla ogromnej większości egzamin maturalny z chemii to duży problem. Tymczasem jest to przedmiot, który bywa punktowany przy rekrutacji na wiele ciekawych i przyszłościowych kierunków studiów, jak chociażby medycyna czy weterynaria. Rzecz jasna, odpowiednie przygotowanie się do egzaminu maturalnego z chemii nie jest łatwym zadaniem. Przede wszystkim, jeśli chodzi o takie kwestie, jak chemia dla maturzysty, musimy dokładnie wiedzieć, jak zakres materiału powinniśmy opanować. Bez tej wiedzy, jakiekolwiek przygotowania do matury mogą okazać się po prostu daremne. Cały materiał, jaki trzeba opanować na egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym, składa się dokładnie z pięćdziesięciu dwóch zagadnień, podzielonych na kilka większych bloków tematycznych. W przypadku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym do materiału trzeba doliczyć kolejne dwadzieścia dwa zagadnienia, cechujące się wyższym poziomem trudności oraz specjalizacji, niż tematy zarezerwowane dla egzaminu na poziomie podstawowym.

Pierwszym zagadnieniem, jakie z całą pewnością w takiej czy innej formie pojawi się na egzaminie maturalnym z chemii, jest zagadnienie budowy atomu oraz promieniotwórczości. W zakres materiału wchodzą takie bardziej szczegółowe tematy, jak na przykład promieniotwórczość naturalna, promieniotwórczość sztuczna a także elementy chemii kwantowej. Jak więc widać, już pierwsza partia materiału, jaki trzeba opanować, aby zdać maturę z chemii, zawiera skomplikowaną i trudną tematykę, a więc kwestia pod tytułem chemia dla maturzysty może przedstawiać pewne trudności.

Kolejne zagadnienia, to standardowo: budowa cząsteczki oraz układ okresowy pierwiastków. Według większości uczniów, zdających chemię na maturze, to właśnie ta partia materiału jest stosunkowo najprostsza i przysparza najmniej problemów i komplikacji. W ramach tego drugiego bloku tematycznego zawierają się, między innymi, takie zagadnienia szczegółowe, jak prawa zachowania masy i stałości związku chemicznego, prawo Avogadra, równanie Clapeyrona a także stechiometria. Kolejny blok tematyczny to również „klasyka“ chemii, czyli chemia roztworów wodnych. Roztwory rzeczywiste i koloidalne, rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe, stężenie molowe, obliczanie stężeń, stała i stopień dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda, reakcje strącania osadów- to zagadnienia szczegółowe z chemii na poziomie podstawowym, jakie uczeń musi opanować jeśli chodzi o trzeci blog tematyczny.

Kolejny większy temat, to oczywiście systematyka związków nieorganicznych, a w tym takie zagadnienia szczegółowe, jak na przykład tlenki, wodorotlenki, kwasy, wodorki, sole oraz teorie kwasowo-zasadowe.
Poza tym wszystkim, do opanowania są także: chemia wybranych pierwiastków i ich związków, węglowodory, jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, kinetyka i statyka chemiczna, reakcje utleniania redukcji a także wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.

Share This: