Monthly Archives: Czerwiec 2016

Jak rozpoznać dobre repetytorium do matury?

Wybór dobrego repetytorium maturalnego z matematyki nie jest łatwą sprawą. Jak wiadomo, ogromna część tego rodzaju książek jest pisana przez nauczycieli, co dla ucznia może skutkować różnego rodzaju trudnościami. Nauczyciel chce bowiem, aby uczeń n a p r a w d ę zrozumiał daną tematyką, tak jak powinno się ją rozumieć według standardów przyjętych w danej dziedzinie. Dlatego też sposób wykładania niektórych zagadnień w przypadku nauczycieli jest bardziej zawiły i trudniejszy zrozumienia, niż na przykład w przypadku internetowych korepetytorów, którzy nagrywają filmy instruktażowe z rozwiązaniami zadań i zamieszczają je na swoich stronach internetowych. Twórcy tego rodzaju filmików instruktażowych starają się bowiem spojrzeć na problem z perspektywy ucznia, tj. po prostu pokazać uczniowi, jak najłatwiej i najszybciej rozwiązać dane zadanie. Bardzo często są to metody, które dają trafne wyniki, ale które są uznawane przez nauczycieli matematyki za błędne, ponieważ nie przygotowują ucznia do opanowania dalszej części danej tematyki. Oczywiście, z perspektywy ucznia, dla którego przygoda z matematyką zakończy się na egzaminie maturalnym, nie ma to większego znaczenia: chodzi tylko i wyłącznie o to, aby zdać egzamin i uzyskać świadectwo dojrzałości. Naturalnie, z perspektywy nauczyciela tego rodzaju podejście jest niedopuszczalne, ale właściwie: co z tego?
Problem leży jednak w tym, że nie będziemy w stanie odpowiednio przygotować się do matury bazując jedynie na portalach i stronach internetowych, których autorzy rozwiązują na naszych oczach określone zadania. Czy tego chcemy, czy nie, uczenie się z książek jest integralnym i niemożliwym do wyeliminowania składnikiem przygotowań do egzaminu maturalnego z matematyki. Musimy jednak zadbać o to, aby książki, z jakich będziemy korzystać, były dla nas możliwie jak najbardziej pomocne.
Na co więc przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę, kiedy szukamy takich pomocy naukowych, jak na przykład repetytorium maturalne? Jak można wywnioskować z powyższych partii niniejszego tekstu, kwestią o kluczowym znaczeniu jest funkcjonalność danej metody nauki. Należy więc wybierać tylko takie podręczniki, w których materiał został wyłożony w sposób jak najprostszy i najłatwiejszy do zrozumienia, mniej więcej tak, jak jest on tłumaczony przez wspominach portalach internetowych poświęconych tematyce samodzielnego przygotowywania się do matury z matematyki. Jakie jest najważniejsze kryterium oceny tego, czy dany podręcznik jest funkcjonalny czy też? Takim kryterium jest nasze własne, subiektywne odczucie: jeżeli czytamy dany podręcznik i wiedza po prostu sama „wchodzi“ nam do głowy, to znak, że najpewniej trafiliśmy na coś odpowiedniego dla nas.

Share This:

Nowa matura z biologii  

Biologia nie jest najczęściej wybieranym dodatkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym. Nie jest to fakt trudny do zrozumienia, ponieważ biologia z całą pewnością stanowi jeden z najtrudniejszych przedmiotów, jakie uczniowie mogą zdawać na maturze. Ponadto, zakres materiału, jaki trzeba opanować aby zdać egzamin maturalny z tego biologii(zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i na poziomie podstawowym) jest naprawdę szeroki oraz zróżnicowany, co jeszcze dodatkowo podnosi poziom trudności.

Oczywiście, podstawowym elementem programu jest budowa komórki, a więc takie zagadnienia, jak na przykład: Budowa i funkcje węglowodanów, białek i tłuszczy, Budowa i funkcje kwasów nukleinowych, Elementy plazmatyczne komórki, Budowa i funkcje jądra komórkowego, Funkcje mitochondrium w komórce, Rodzaje i funkcje plastydów, Nieplazmatyczne składniki komórki, Podział mitotyczny komórki, Podział mejotyczny komórki. Jak więc widzimy, pierwszy blok tematyczny to zagadnienia, można powiedzieć, podstawowe, takie z którymi uczniowe mieli kontakt już podczas nauki w gimnazjum. Schody zaczynają się dopiero potem, a mianowicie razem z tematem genetyki. Jak wynika z wielu ankiet i badań sondażowych wśród uczniów, którzy zdawali maturę z biologii, to właśnie genetyka jest tą dziedziną, która przysparza największych problemów i której opanowanie wymaga największych nakładów pracy. To właśnie genetyka jest jednym z tych działów biologii w liceum, które stanowią niejako wprowadzenie do wyższej biologii, takiej jaka jest nauczana już na poziomie studiów z tego przedmiotu. Między innymi dlatego biologia dla maturzysty może sprawiać pewne problemy uczniom przystępującym do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Wydaje się, że kluczową kwestią jeśli chodzi o egzamin maturalny z biologii jest nie tylko opanowanie określonego materiału, ale także przygotowanie się pod wymagania, jakie stawiają piszącym maturę egzaminatorzy. Na co więc należy zwracać uwagę?

przede wszystkim, musimy być przygotowani, że matura z biologii ma sprawdzić naszą umiejętność myślenia biologicznego, odczytywania wyników eksperymentów oraz dokonywania na podstawie posiadanej wiedzy podstawowych analiz biologicznych, na przykład dotyczących sposobu funkcjonowania organizmu w jego środowisku. Widać po tym, że egzamin maturalny z biologii jest w wysokim stopniu profilowany pod studia medyczne; już na tym etapie sama wiedza licealna może okazać się niewystarczająca. Musimy opanować określony sposób podchodzenia do zagadnień i rozwiązywania ich.

Share This: