Author Archives: Beata Motyl

Chemia na maturze: co trzeba wiedzieć?  

Jak wiadomo, chemia jest jednym z najtrudniejszych przedmiotów, jakich naucza się w liceach. Oczywiście, istnieje pewna grupa uczniów, którzy są obdarzeni naturalnymi zdolnościami w tym kierunku, jednak dla ogromnej większości egzamin maturalny z chemii to duży problem. Tymczasem jest to przedmiot, który bywa punktowany przy rekrutacji na wiele ciekawych i przyszłościowych kierunków studiów, jak chociażby medycyna czy weterynaria. Rzecz jasna, odpowiednie przygotowanie się do egzaminu maturalnego z chemii nie jest łatwym zadaniem. Przede wszystkim, jeśli chodzi o takie kwestie, jak chemia dla maturzysty, musimy dokładnie wiedzieć, jak zakres materiału powinniśmy opanować. Bez tej wiedzy, jakiekolwiek przygotowania do matury mogą okazać się po prostu daremne. Cały materiał, jaki trzeba opanować na egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym, składa się dokładnie z pięćdziesięciu dwóch zagadnień, podzielonych na kilka większych bloków tematycznych. W przypadku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym do materiału trzeba doliczyć kolejne dwadzieścia dwa zagadnienia, cechujące się wyższym poziomem trudności oraz specjalizacji, niż tematy zarezerwowane dla egzaminu na poziomie podstawowym.

Pierwszym zagadnieniem, jakie z całą pewnością w takiej czy innej formie pojawi się na egzaminie maturalnym z chemii, jest zagadnienie budowy atomu oraz promieniotwórczości. W zakres materiału wchodzą takie bardziej szczegółowe tematy, jak na przykład promieniotwórczość naturalna, promieniotwórczość sztuczna a także elementy chemii kwantowej. Jak więc widać, już pierwsza partia materiału, jaki trzeba opanować, aby zdać maturę z chemii, zawiera skomplikowaną i trudną tematykę, a więc kwestia pod tytułem chemia dla maturzysty może przedstawiać pewne trudności.

Kolejne zagadnienia, to standardowo: budowa cząsteczki oraz układ okresowy pierwiastków. Według większości uczniów, zdających chemię na maturze, to właśnie ta partia materiału jest stosunkowo najprostsza i przysparza najmniej problemów i komplikacji. W ramach tego drugiego bloku tematycznego zawierają się, między innymi, takie zagadnienia szczegółowe, jak prawa zachowania masy i stałości związku chemicznego, prawo Avogadra, równanie Clapeyrona a także stechiometria. Kolejny blok tematyczny to również „klasyka“ chemii, czyli chemia roztworów wodnych. Roztwory rzeczywiste i koloidalne, rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe, stężenie molowe, obliczanie stężeń, stała i stopień dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda, reakcje strącania osadów- to zagadnienia szczegółowe z chemii na poziomie podstawowym, jakie uczeń musi opanować jeśli chodzi o trzeci blog tematyczny.

Kolejny większy temat, to oczywiście systematyka związków nieorganicznych, a w tym takie zagadnienia szczegółowe, jak na przykład tlenki, wodorotlenki, kwasy, wodorki, sole oraz teorie kwasowo-zasadowe.
Poza tym wszystkim, do opanowania są także: chemia wybranych pierwiastków i ich związków, węglowodory, jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, kinetyka i statyka chemiczna, reakcje utleniania redukcji a także wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.

Share This:

Jak rozpoznać dobre repetytorium do matury?

Wybór dobrego repetytorium maturalnego z matematyki nie jest łatwą sprawą. Jak wiadomo, ogromna część tego rodzaju książek jest pisana przez nauczycieli, co dla ucznia może skutkować różnego rodzaju trudnościami. Nauczyciel chce bowiem, aby uczeń n a p r a w d ę zrozumiał daną tematyką, tak jak powinno się ją rozumieć według standardów przyjętych w danej dziedzinie. Dlatego też sposób wykładania niektórych zagadnień w przypadku nauczycieli jest bardziej zawiły i trudniejszy zrozumienia, niż na przykład w przypadku internetowych korepetytorów, którzy nagrywają filmy instruktażowe z rozwiązaniami zadań i zamieszczają je na swoich stronach internetowych. Twórcy tego rodzaju filmików instruktażowych starają się bowiem spojrzeć na problem z perspektywy ucznia, tj. po prostu pokazać uczniowi, jak najłatwiej i najszybciej rozwiązać dane zadanie. Bardzo często są to metody, które dają trafne wyniki, ale które są uznawane przez nauczycieli matematyki za błędne, ponieważ nie przygotowują ucznia do opanowania dalszej części danej tematyki. Oczywiście, z perspektywy ucznia, dla którego przygoda z matematyką zakończy się na egzaminie maturalnym, nie ma to większego znaczenia: chodzi tylko i wyłącznie o to, aby zdać egzamin i uzyskać świadectwo dojrzałości. Naturalnie, z perspektywy nauczyciela tego rodzaju podejście jest niedopuszczalne, ale właściwie: co z tego?
Problem leży jednak w tym, że nie będziemy w stanie odpowiednio przygotować się do matury bazując jedynie na portalach i stronach internetowych, których autorzy rozwiązują na naszych oczach określone zadania. Czy tego chcemy, czy nie, uczenie się z książek jest integralnym i niemożliwym do wyeliminowania składnikiem przygotowań do egzaminu maturalnego z matematyki. Musimy jednak zadbać o to, aby książki, z jakich będziemy korzystać, były dla nas możliwie jak najbardziej pomocne.
Na co więc przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę, kiedy szukamy takich pomocy naukowych, jak na przykład repetytorium maturalne? Jak można wywnioskować z powyższych partii niniejszego tekstu, kwestią o kluczowym znaczeniu jest funkcjonalność danej metody nauki. Należy więc wybierać tylko takie podręczniki, w których materiał został wyłożony w sposób jak najprostszy i najłatwiejszy do zrozumienia, mniej więcej tak, jak jest on tłumaczony przez wspominach portalach internetowych poświęconych tematyce samodzielnego przygotowywania się do matury z matematyki. Jakie jest najważniejsze kryterium oceny tego, czy dany podręcznik jest funkcjonalny czy też? Takim kryterium jest nasze własne, subiektywne odczucie: jeżeli czytamy dany podręcznik i wiedza po prostu sama „wchodzi“ nam do głowy, to znak, że najpewniej trafiliśmy na coś odpowiedniego dla nas.

Share This: