Chemia na maturze: co trzeba wiedzieć?  

By | Czerwiec 16, 2016

Jak wiadomo, chemia jest jednym z najtrudniejszych przedmiotów, jakich naucza się w liceach. Oczywiście, istnieje pewna grupa uczniów, którzy są obdarzeni naturalnymi zdolnościami w tym kierunku, jednak dla ogromnej większości egzamin maturalny z chemii to duży problem. Tymczasem jest to przedmiot, który bywa punktowany przy rekrutacji na wiele ciekawych i przyszłościowych kierunków studiów, jak chociażby medycyna czy weterynaria. Rzecz jasna, odpowiednie przygotowanie się do egzaminu maturalnego z chemii nie jest łatwym zadaniem. Przede wszystkim, jeśli chodzi o takie kwestie, jak chemia dla maturzysty, musimy dokładnie wiedzieć, jak zakres materiału powinniśmy opanować. Bez tej wiedzy, jakiekolwiek przygotowania do matury mogą okazać się po prostu daremne. Cały materiał, jaki trzeba opanować na egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym, składa się dokładnie z pięćdziesięciu dwóch zagadnień, podzielonych na kilka większych bloków tematycznych. W przypadku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym do materiału trzeba doliczyć kolejne dwadzieścia dwa zagadnienia, cechujące się wyższym poziomem trudności oraz specjalizacji, niż tematy zarezerwowane dla egzaminu na poziomie podstawowym.

Pierwszym zagadnieniem, jakie z całą pewnością w takiej czy innej formie pojawi się na egzaminie maturalnym z chemii, jest zagadnienie budowy atomu oraz promieniotwórczości. W zakres materiału wchodzą takie bardziej szczegółowe tematy, jak na przykład promieniotwórczość naturalna, promieniotwórczość sztuczna a także elementy chemii kwantowej. Jak więc widać, już pierwsza partia materiału, jaki trzeba opanować, aby zdać maturę z chemii, zawiera skomplikowaną i trudną tematykę, a więc kwestia pod tytułem chemia dla maturzysty może przedstawiać pewne trudności.

Kolejne zagadnienia, to standardowo: budowa cząsteczki oraz układ okresowy pierwiastków. Według większości uczniów, zdających chemię na maturze, to właśnie ta partia materiału jest stosunkowo najprostsza i przysparza najmniej problemów i komplikacji. W ramach tego drugiego bloku tematycznego zawierają się, między innymi, takie zagadnienia szczegółowe, jak prawa zachowania masy i stałości związku chemicznego, prawo Avogadra, równanie Clapeyrona a także stechiometria. Kolejny blok tematyczny to również „klasyka“ chemii, czyli chemia roztworów wodnych. Roztwory rzeczywiste i koloidalne, rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe, stężenie molowe, obliczanie stężeń, stała i stopień dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda, reakcje strącania osadów- to zagadnienia szczegółowe z chemii na poziomie podstawowym, jakie uczeń musi opanować jeśli chodzi o trzeci blog tematyczny.

Kolejny większy temat, to oczywiście systematyka związków nieorganicznych, a w tym takie zagadnienia szczegółowe, jak na przykład tlenki, wodorotlenki, kwasy, wodorki, sole oraz teorie kwasowo-zasadowe.
Poza tym wszystkim, do opanowania są także: chemia wybranych pierwiastków i ich związków, węglowodory, jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, kinetyka i statyka chemiczna, reakcje utleniania redukcji a także wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *